Rubriky
Nezařazené

Víkendový seminář pro pěstounské rodiny

Letos se seminář konal 19.-20. května už v obvyklém místě hotelu Allvet. Tentokrát téma bylo obecné – Jací jsme a jací chceme být. Tradičně se jednalo o dvoudenní program pro dospělé, se kterým souběžně probíhal program pro děti vyrůstající u náhradních rodičů, většinou  svých prarodičů.

V pátek ráno po krátkém uvítání se děti vzdálily do svého prostoru a dospělí měli přednášku na velmi aktuální téma „Rizika ve virtuálním světě“. Přednášející PhDr. Romana Mazalová, PhD. obohatila  svůj výklad popisem konkrétních situací ze své praxe,  osobními zkušenostmi. Páteční odpoledne se skupinou více pracoval psycholog Mgr. Mandovec. Skupině byla nabídnutá aktivita s vyžitím interaktivní hry (autor  Víťa Novotný). Zážitkovou zkušenost měl ten, kdo se vyjádřil k vylosovanému tématu, pověděl, co pro něj osobně to konkrétní téma znamená.  Všichni přítomní zažili nezbytnost respektu vůči ostatním, nutnost naslouchání, všichni měli možnost vyjádřit svůj názor, postoj. Úplný závěr dne byl opět v režii Mgr. Mandovce, který vyprávěl na téma Celostní pohled na zdraví. 

Následující den se skupina krátce vrátila ke svým zážitkům z předešlého dne a uvítala dalšího přednášející psycholožku Mgr. Eva Pávkovou. Pro všechny bylo užitečné vyslechnout názory, postoje zkušené psycholožky o významu původní rodiny pro dítě. Mgr. Pávková vybídla každého osobně se  alespoň v myslí vrátit k otázce svého původu, původu dětí, o které se starají a o složitostech ve vazbách, které každý osobně má. 

Nedílnou součástí vzdělávacího víkendu je i skupinová práce, která má i sebezkušenostní charakter. V této části jsme se vrátili k osvědčené metodě práce. Shlédli jsme dokument „Z lásky nenávist“ a následně každá malá skupinka analyzovala to, co v dokumentu slyšela, to, co se tykalo jedné z osob, které se v dokumentu prezentovaly.  Na závěr již byla na každém znát přibývající únava… ale zároveň převažoval pozitivní pocit, že čas strávený spolu měl smysl.

Pro děti různého věku byl nachystán program s oblíbeným tématem Harryho Pottera a svět kouzel. Některé z dětí jezdí na víkend v Allvetu pravidelně a bylo možné pozorovat, že mezi nimi existují jisté vazby. Nově příchozí děti se bez ostychu začlenily. Program byl navržen tak, aby zabavil jak děti předškolního i mladšího školního věku, tak starší děti. Pracovníci poradny, kteří měli program na starosti (zejména Mgr. Plevková, Bc. Roučka a Mgr. Kovaříková) vedly také děti k vzájemné pomoci. Pro děti byl nachystaný například kvíz na téma Harry Potter a svět fantazie, výroba různých čarodějných pomůcek, film Coco (který zaujme jak děti, tak dospělé), hledání pokladu, povídání o bylinkách spojená s ochutnávkou nebo možností zkusit různé vůně bylinek. Menší děti nejvíce zaujaly alchymistické pokusy a loutkové divadlo. Děti si domů odnesly také malou sazeničku rostlinky. Zejména se staršími dětmi jsme diskutovali o tom, jaký mají vztah k virtuálnímu světu, sociálním sítím, co jim přináší, co jim i berou. Dětem byl dopřán také čas na volnou zábavu. Z pohledu psychologa je zajímavé, jak prostá hra může být prostorem pro vyjádření různých emocí. Hra je pro děti přirozeným prostředím, kde je možné pozorovat a pracovat s vzájemnými interakcemi dětí. Děti i dospělí, kteří s dětmi pobyli celý víkend, vnímaly strávený čas příjemně.

Opakovaně jsme slyšeli, že podobné setkání určitě by uvítali i následující rok. Takže  v roce 2024 na viděnou 17. – 18. května opět v prostorách hotelu Allvet!