Vítejte

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy poskytuje poradenské a psychoterapeutické služby v rámci sociálních služeb. Poradna ve Vyškově má mnohaletou tradici – své služby poskytuje nepřetržitě od roku 1978. Jedná se o nízkoprahové zařízení přístupné všem, kdo se ocitli v nepříznivé sociální situaci*.

Uživatelé služby nepotřebují žádné doporučení, mohou kontaktovat poradnu osobně, domluvit si konzultaci telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty. Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy ve Vyškově jsou poskytovány služby odborného sociálního poradenství v oblastech psychologie a sociálních systémů (viz Zákon o sociálních službách č.108/2006 Sb. ).


V poradně pracující kvalifikovaní psychologové a sociální pracovnice pomáhají lidem, kteří se ocitnou z různých důvodů v nepříznivé sociální situaci, v psychické krizi. Poskytují pomoc manželům, kteří nedokáží řešit své konflikty, partnerům, kteří mají mezi sebou neshody, manželům před rozvodem, rozvedeným manželům při úpravě styku rodičů s nezletilými dětmi, párům, které mají starosti s výchovou svých dětí, dospívajícím, kteří si nerozumí s rodiči, lidem, kteří řeší mezigenerační problémy, rodinám, ve kterých vyrůstají děti v pěstounské péči, a lidem s problémy v mezilidských vztazích obecně. Veškerá činnost zaměstnanců poradny je v souladu s Etickým kodexem Asociace manželských a rodinných poradců ČR (AMRP ČR).

Aktuality

Poslání

Našim posláním je poskytovat odbornou pomoc a poradenství lidem, kteří se ocitli v psychické či sociální tísni. Poradna svou činností přispívá k utváření příznivých rodinných, partnerských a mezilidských vztahů, napomáhá rozpoznat a odstranit příčiny poškození těchto vazeb a podporuje opětovné optimální zapojení člověka do rodinného a občanského života .

Cíle poskytované služby

  • pomoci při rozvíjení vlastního potenciálu a schopností klienta
  • motivovat k samostatnému řešení problémů
  • přispět k znovuzačlenění klienta do běžného života

Zásady naší práce

  • Sociální a psychologické poradenství poskytujeme bezplatně.
  • Nevyžadujeme žádné doporučení.
  • Zaručujeme mlčenlivost, diskrétnost a ochranu sdělených informací.
  • Vycházíme z individuálních potřeb klienta, jeho očekávání, cílů a možností.
  • Respektujeme svobodnou vůli, práva a přání klienta.
  • Pracujeme v souladu s etickým kodexem organizace.

V poradně poskytujeme psychologické a sociální poradenství, individuální, párovou, rodinnou i skupinovou psychoterapii, psychodiagnostiku. V § 72 Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách je tato služba zařazená mezi sociální služby poskytované bez úhrady, služby poradny jsou tedy bezplatné. Klienti mají zaručenu diskrétnost, případně mohou vystupovat i anonymně. Více lze nalézt v dokumentu Cíle a zásady služebInformace pro klientyJednání se zájemcem.

Pracovníci poradny se již dlouhé roky angažují v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, a to nejen na základě své odborné způsobilosti a kompetencí, ale také dle krajského pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Při veškeré činnosti dle tohoto pověření se poradna řídí standardy sociálně-právní ochrany, které určují kritéria kvality realizovaných činností.