Zaměstnanci

Mgr. Virginia Kočárová

Je absolventkou jednooborové psychologie na Universitě ve Vilniusu (Litevská republika). Po ukončení studia pracovala v psychiatrické léčebně ve Vilniusu. Od roku 1989 pracuje v Rodinné poradně ve Vyškově, v roce 1995 byla jmenována vedoucí poradny. Absolvovala postgraduální studium v manželském a rodinném poradenství, pětiletý výcvik v psychoanalyticky orientované psychoterapii. Je řádným členem České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii. V roce 1995 jí Asociace manželských a rodinných poradců ČR vydala osvědčení o splnění kvalifikačních předpokladů Asociace pro výkon odborné činnosti SAMOSTATNÝ MANŽELSKÝ A RODINNÝ PORADCE. V květnu 2009 úspěšně zakončila výcvik Odborná případová supervize a je rovněž akreditovaným supervizorem AMRP. Je absolventkou základního výcviku mediace, pořádaného CMI ČR (conflict management international), workshopu rodinné mediace pořádaného Asociaci mediátorů ČR, při výkonu své práce se často ujímá role mediátora.

email: kocarova@psychologie.vys.cz

Mgr. Michaela Plevková

Je absolventkou magisterského jednooborového studia psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Působila ve Společnosti Podané ruce o.p.s. jako terénní sociální pracovník, kde získala zkušenosti s uživateli psychoaktivních látek, zejména v oblasti motivace k užívání a vztahových souvislostech. Kromě vztahové psychologie se zabývá dopady užívání psychedelik na duševní zdraví, tématy spirituality. Je frekventantkou výcviku v Psychoterapii a poradenství zaměřeném na člověka (rogeriánský přístup), kde základními pilíři terapeutické pomoci je empatické porozumění a bezpodmínečné přijetí klienta. Absolvovala kurz Psycholog ve zdravotnictví (UPOL).

email: plevkova@psychologie.vys.cz

Bc. Simona Drbalová

Je absolventkou bakalářského jednooborového studia psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Nyní pokračuje v navazujícím magisterském studiu psychologie. Během studia byla krátce součástí projektu Spolu organizující volnočasové aktivity pro hospitalizované pacienty v psychiatrických zařízeních. V současné době působí v projektu Mezikrok (Psychobraní), jež zprostředkovává jednorázovou pomoc, první kontakt s psychologem. V květnu roku 2023 absolvovala akreditovaný Výcvik komplexní krizové intervence v rozsahu 112 hodin. Ve své práci čerpá z přístupů rozvíjejících všímavost a kontakt s aktuálním prožíváním, s nimiž má osobní zkušenost.

email: drbalova@psychologie.vys.cz

Bc. Václav Roučka

Je absolventem bakalářského jednooborového studia psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, v současnosti pokračuje v navazujícím magisterském studiu psychologie. Dlouhodobě působil jako pedagog pro děti a mládež pod střediskem volného času Maják ve Vyškově. Má bohaté zkušenosti s organizací přednášek, kurzů, tanečních akcí, soutěží pro mládež, táborů. Je provozovatelem a lektorem tanečního studia pro děti, mládež a dospělé ve Vyškově. Zaměřuje se na metody soustředění, dechová a jógová cvičení a jejich vlivu na duševní zdraví a je lektorem v kurzech a přednáškách zaměřených na dané téma.

email: roucka@psychologie.vys.cz

Mgr. Eva Jarošová

Je absolventkou magisterského jednooborového studia psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V průběhu studia spolupracovala s Kariérním centrem Masarykovy univerzity, kde se zabývala převážně kariérním poradenstvím pro studenty středních a vysokých škol. V současné době je frekventantkou výcviku v logoterapii a existenciální analýze.Od září 2019 nastoupila kolegyně na mateřskou/rodičovskou dovolenou.

Mgr. Petra Kovaříková

Je absolventkou magisterského oboru Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné školy Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu pracovala jako sociální pracovnice Orgánu sociálně právní ochrany dětí na Městském úřadě ve Slavkově u Brna. V poradně je zaměstnána jako sociální pracovnice od srpna 2018. V červnu 2019 úspěšně absolvovala výcvik Krizové intervence v rozsahu 150 hod.

email: kovarikova@psychologie.vys.cz

Mgr. Lenka Nosková

Absolvovala navazující magisterský obor Charitativní a sociální práce se zaměřením na řízení v sociálních službách na Palackého univerzitě v Olomouci. Během studia pracovala jako osobní asistentka u lidí s fyzickým a kombinovaným postižením. Po studiu pracovala jako sociální pracovnice v oblasti podpory zaměstnávání u lidí s psychotickým onemocněním. Práci v poradně od září 2018 přerušila kolegyně nástupem na mateřskou/rodičovskou dovolenou.