Zaměstnanci

Mgr. Virginia Kočárová

Je absolventkou jednooborové psychologie na Universitě ve Vilniusu (Litevská republika). Po ukončení studia pracovala v psychiatrické léčebně ve Vilniusu. Od roku 1989 pracuje v Rodinné poradně ve Vyškově, v roce 1995 byla jmenována vedoucí poradny. Absolvovala postgraduální studium v manželském a rodinném poradenství, pětiletý výcvik v psychoanalyticky orientované psychoterapii. Je řádným členem České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii. V roce 1995 jí Asociace manželských a rodinných poradců ČR vydala osvědčení o splnění kvalifikačních předpokladů Asociace pro výkon odborné činnosti SAMOSTATNÝ MANŽELSKÝ A RODINNÝ PORADCE. V květnu 2009 úspěšně zakončila výcvik Odborná případová supervize a je rovněž akreditovaným supervizorem AMRP. Je absolventkou základního výcviku mediace, pořádaného CMI ČR (conflict management international), workshopu rodinné mediace pořádaného Asociaci mediátorů ČR, při výkonu své práce se často ujímá role mediátora.

Mgr. Renata Musilová

Absolvovala magisterský obor psychologie na Filozofické fakultě Jana Evangelisty Purkyně v Brně v roce 1984. Pracovala jako psycholog v Pedagogicko-psychologické poradně v Ostravě a ve Vyškově, působila také jako sociální pracovnice v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. V současné době pracuje v Poradně pro rodinu ve Vyškově jako psycholog. Je absolventkou komplexního psychoterapeutického výcviku v Institutu pro systemickou zkušenost v Brně a v roce 2007 získala odborné vzdělání v teorii a praxi systemické rodinné terapie. Prošla pětiletým psychoterapeutickým výcvikem v logoterapii a existenciální analýze (2013) a pracuje v rámci tohoto psychoterapeutického přístupu.

Mgr. Eva Jarošová

Je absolventkou magisterského jednooborového studia psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V průběhu studia spolupracovala s Kariérním centrem Masarykovy univerzity, kde se zabývala převážně kariérním poradenstvím pro studenty středních a vysokých škol. V současné době je frekventantkou výcviku v logoterapii a existenciální analýze.Od září 2019 nastoupila kolegyně na mateřskou/rodičovskou dovolenou.

Mgr. Lenka Nosková

Absolvovala navazující magisterský obor Charitativní a sociální práce se zaměřením na řízení v sociálních službách na Palackého univerzitě v Olomouci. Během studia pracovala jako osobní asistentka u lidí s fyzickým a kombinovaným postižením. Po studiu pracovala jako sociální pracovnice v oblasti podpory zaměstnávání u lidí s psychotickým onemocněním. Práci v poradně od září 2018 přerušila kolegyně nástupem na mateřskou/rodičovskou dovolenou.

Mgr. Petra Kovaříková

Je absolventkou magisterského oboru Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné školy Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu pracovala jako sociální pracovnice Orgánu sociálně právní ochrany dětí na Městském úřadě ve Slavkově u Brna. V poradně je zaměstnána jako sociální pracovnice od srpna 2018. V červnu 2019 úspěšně absolvovala výcvik Krizové intervence v rozsahu 150 hod.

Mgr. Michaela Plevková

Je absolventkou magisterského jednooborového studia psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Působila ve Společnosti Podané ruce o.p.s. jako terénní sociální pracovník, kde získala zkušenosti s uživateli psychoaktivních látek, zejména v oblasti motivace k užívání a vztahových souvislostech. Zabývá se dopady užívání psychedelik na duševní zdraví a vztahy. Zaměřuje se na téma spirituality a jeho vlivu na další oblasti života.