Rubriky
aktuality

Vzdělávací aktivity organizované poradnou v roce 2023

Vážení a milí rodiče, prarodiče a pěstouni, 

letos, jako už i mnoho minulých let nabízíme ve dnech 19.-20. května setkání/víkendový seminář v hotelu Allvet. I tentokrát účastí na tomto dvoudenním setkání pěstouni splní své povinné vzdělávání. Zajímali jsme se o váš názor, jaká témata by vás zajímala, byla by k užitku. Uvažovali jsme také my a dospěli jsme k závěru, že téma pro tentokrát zůstane dost obecné – Jací jsme? Jací chceme být? Co chceme předat dětem, o které se staráme? Co považujeme ve svém životě, v životě mladých lidí za podstatné…

Podobně jako v minulých letech jsme naplánovali přednášky a také chceme co nejvíce času nechat pro aktivitu, povídání, diskuzi účastníkům semináře. Novinkou pro tentokrát bude, že Mgr. Renatu Musilovou zastoupí mladý psycholog poradny Mgr. Václav Mandovec, psychologové poradny vám budou k dispozici během celého víkendu. Začínáme v pátek 19. května v 8 hodin a už za hodinku v 9 hodin přijde PhDr. Romana Mazalová, Ph.D. psycholožka se specializací na problematiku prodeje, reklamy a marketingu. Dr. Mazalová vyučuje na Katedře psychologie  předměty Psychologický interakční výcvik, Psychologie trhu a reklamy a Prezentační dovednosti. Je spoluautorkou dokumentu Šmejdi o nekalých obchodních praktikách na prodejních akcích. Film změnil českou legislativu a byl oceněn Českým lvem. Je autorkou projektu NEDÁME SE, který interaktivní, divadelní formou učí seniory říkat NE. Tento projekt získal ocenění Ministerstva vnitra prevence kriminality za rok 2016. V roce 2016 získala medaili rektora za mimořádnou reprezentaci Univerzity Palackého v České republice a zahraničí.

Jako se už stálo pravidlem pro děti vyrůstající u náhradních rodičů, bude zajištěn speciální program.

V sobotu nás navštíví a bude vám vyprávět, povídat s vámi Mgr. Eva Pávková. Psycholožka Pávková vyučovala psychologii, působila na Lince důvěry, v azylovém domě, v oblasti sociálně právní ochrany dětí, řadu let pracovala s adoptivními rodiči, pěstouny a jejich dětmi na národní i mezinárodní úrovni. Tentokrát volené téma je Identita dítěte v náhradní rodinné péči a význam původní rodiny.

Je možné účastnit se buď pouze přednášek nebo celého semináře. Zvažte, když se budete hlásit, čemu dáváte přednost vy. Účastí na přednáškách lze získat v pátek 3 hodiny a v sobotu také 3 hodiny.

Další již stálou možností, nabídkou je účast na rodičovských skupinách. Rodičovská skupina se schází první úterý každého měsíce a  jedná se o skupinovou neformální diskuzi za účasti psychologa na téma Rodina, partnerství a výchova. Pokud skupinové setkání absolvuje rodič, který je zároveň pěstoun, získá tímto způsobem dvě hodiny povinného vzdělávání.

Pokud poradnou organizované aktivity zaujmou náhradní rodiče/pěstouny, kteří mají uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče s jinou organizací než s námi, proberte to s pracovnicí své organizace s prosbou, aby nás kontaktovali s cílem sjednání podmínek a možností vaší účasti na poradnou organizované aktivitě.

Svůj zájem o účast na některých z výše uvedených programů prosím sdělte co nejdříve, popřípadě nejpozději týden před konáním samotné akce.

Zároveň jak lze z výše uvedeného textu vyčíst poradna letos z důvodu personálního oslabení jednodenní seminář organizovat neplánuje.

Těšíme se na společnou práci během celého roku 2023.

Psychologové poradny