Rubriky
aktuality Nezařazené

Vzdělávací aktivity organizované poradnou v roce 2024

Vážení a milí rodiče, prarodiče a pěstouni, 

letos, jako už i mnoho minulých let nabízíme ve dnech 17.-18. května setkání/víkendový seminář v hotelu Allvet. Účastí na tomto dvoudenním setkání pěstouni splní své povinné vzdělávání. A ne jen splní povinnosti, ale také budeme mít všichni čas na setkání a povídání s lidmi, se kterými se minimálně jednou v roce potkáme. Pečlivě jsme prozkoumali vaše zpětné vazby  na seminář v minulém a předminulém roce. Snažíme se plánovat čas, hledat a určovat témata, které vás zajímají a které byste rádi prozkoumali více. Máme navázané kontakty s možnými přednášejícími, jenže stále nemáme jednoznačné potvrzení, že bude splněno to, co očekáváme. Letos bude se skupinou dospělých Mgr. Kočárová a mladá kolegyně Mgr. Michaela Plevková.

Jako se už stálo pravidlem pro děti vyrůstající u náhradních rodičů, bude zajištěn speciální program.

Je možné účastnit se buď pouze přednášek nebo celého semináře. Čas a konkrétní témata přednášek ještě jsou v jednání, budeme informovat ihned po odsouhlasení témat a času. Zvažte, když se budete hlásit, čemu dáváte přednost vy.

Další již stálou možností, nabídkou je účast na rodičovských skupinách. Rodičovská skupina se schází první úterý každého měsíce a  jedná se o skupinovou neformální diskuzi za účasti psychologa na téma Rodina, partnerství a výchova. Pokud skupinové setkání absolvuje rodič, který je zároveň pěstoun, získá tímto způsobem dvě hodiny povinného vzdělávání.

Pokud poradnou organizované aktivity zaujmou náhradní rodiče/pěstouny, kteří mají uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče s jinou organizací než s námi, proberte to s pracovnicí své organizace s prosbou, aby nás kontaktovali s cílem sjednání podmínek a možností vaší účasti na poradnou organizované aktivitě.

Svůj zájem o účast na některých z výše uvedených programů prosím sdělte co nejdříve, popřípadě nejpozději týden před konáním samotné akce.

Zároveň jak lze z výše uvedeného textu vyčíst poradna letos z důvodu personálního oslabení jednodenní seminář organizovat neplánuje.

Těšíme se na společnou práci během celého roku 2024.

Psychologové poradny