Rubriky
Nezařazené

Týden pro manželství

V únoru si každý rok po celý týden připomínáme význam manželství a rodiny a potřebu podpory jejich dobrého života. Pořádají se besedy, diskuse a celé semináře na toto téma.

Slovo rodina vyslovujeme snad denně v nejrůznějších souvislostech. To slovo všichni dobře známe, je staré, dokonce všeslovanské. Rodina, rodiče, roditi, rodák, ale také národ, příroda, úroda, odrůda nebo zárodek – jazyková souvislost je na první pohled patrná.

Z těch četných odvozenin slova rod nás, pracovníky Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy ve Vyškově, zajímají nejvíce ta první dvě nebo tři. Slova rodina a rodiče u nás v poradně zaznívají mnohokrát denně a nejde jen o slova a jejich skloňování.

Samozřejmě, rodina je přece jednou z původních sociálních institucí a odehrává se v ní mnoho důležitých procesů. V rodině se tvoří základní hodnotová orientace jejích členů, vztah k prostředí, který je mimo jiné také odrazem vztahu k sobě samému, rodí se zde smysl pro odpovědnost, povinnost, toleranci, solidaritu. Rodina je také důležitou ekonomickou jednotkou, svůj provoz musí sama zabezpečit. V rodině je nutno zajistit dobré podmínky pro výchovu dítěte, na rodině do značné míry závisí, jak se děti budou formovat a v jaké osobnosti nakonec dozrají… No, zkuste si ještě jednou přečíst těch pár předchozích řádků a pozastavit se nad tím, co ve skutečnosti každá ta položka obsahuje. Kolik je to zásadních a osudových zkoušek, které musíme jako „hlavy rodiny“ zvládnout, přičemž opravné pokusy často nejsou možné!

Nedivíme se tomu, že některé rodiny nemají takovou sílu, aby ten dlouhý seznam úkolů bezchybně zvládaly. Možná to všichni v nějaké podobě známe – někde chybí peníze, jinde se děti neučí, jak by měly a počítač je pro ně důležitější než cokoli jiného, přihodí se nevěra nebo si nějak nerozumíme… Někde se lidé rozejdou nebo rozvedou a celková rodinná bilance bývá pak neradostná. V poradně potkáváme mnoho lidí, kterým se něco v životě zrovna nedaří. Některá rodina často může navenek působit harmonicky a akceschopně, přesto v ní mohou probíhat procesy, které jsou problematické a přinesou časem své neblahé ovoce. Odborní pracovníci nejen naší poradny se shodnou – dokonalou rodinu jsme nikdy neviděli a určitě ani neuvidíme. Takové jsou jen v knihách a našich snech.

Poradenští pracovníci – psychologové a sociální pracovníci v naší poradně jsou hluboce přesvědčeni o tom, že podporovat a kultivovat tradiční rodinné hodnoty má smysl, přestože se někdy mluví o krizi rodiny v dnešním světě. Nikdo totiž zatím neobjevil pro děti nic lepšího, než láskyplnou rodinu. A přestože ideálu dobré rodiny se všichni můžeme jen blížit, chceme každého rodiče, který o to stojí, v takové snaze podpořit. Každý kousek lásky, které dítě uvidí ve své rodině, si totiž s sebou ponese po celý život, určitě je nepoztrácí!

Práce s rodinami a péče o ně je celoroční prioritou naší práce. S žádostí o radu se na nás obracejí rodiče, kteří řeší třeba jen běžné výchovné problémy a potřebují pomoci při orientaci ve své rodičovské roli. Ve spolupráci s orgány sociálně právní ochrany a často i jinými institucemi intervenujeme v rodinách pěstounů nebo rodinách se závažnými dysfunkcemi. Velmi často se také angažujeme v případech porozvodových konfliktů a sporů, kde je třeba často chránit děti i před rodiči samotnými…

Říká se, že prevence je nejlevnější a nejefektivnější způsob pomoci. A protože se nám tato myšlenka zamlouvá, pracujeme i na tomto poli. Za všechny jen pár příkladů z poslední doby – máme za sebou druhý ročník cyklu besed pro veřejnost na témata, související s rodinou a také několik besed se středoškoláky, kteří mají ve svém vzdělávacím programu psychologii. Možná se zde nabízí pozvání i pro další střední školy, které vzdělávají své žáky v psychologii a příbuzných oborech. Rádi vás po předchozí domluvě provedeme poradnou a pohovoříme s vámi o tom, co vaše žáky může zajímat a obohatit.