Rubriky
Nezařazené

Supervize pro sociální pracovníky

V roce 2010 zahájili psychologové poradny novou formu spolupráce se sociálními pracovníky a pracovníky v sociálních službách z různých pracovišť na Vyškovsku a nabídli možnost účastnit se skupinové supervize balintovského typu. Sociální pracovnice se scházejí každý měsíc v prostorách poradny, aby konzultovaly komplikovanější případy ze své praxe a získaly nový pohled na danou problematiku či nové podněty k hledání optimálního přístupu. V průběhu roku 2010 se uskutečnilo osm supervizních setkání. V souladu s trendy v sociálních službách plánujeme v poskytování supervize pokračovat.