Rubriky
Nezařazené

Cyklus besed

V období od září do prosince 2010 proběhl v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy ve Vyškově cyklus besed o výchově a rodičovství pod názvem „Specifika dnešní rodiny“ aneb Jak si spolu někdy (ne)rozumíme. Tento cyklus navazoval na sadu přednášek, realizovaných v minulém roce, letos však byla setkávání odborníků poradny s účastníky z řad široké veřejnosti více otevřená, méně se „přednášelo“ a více diskutovalo o tématech, která účastníci sami na besedu přinášeli.

Uskutečněno bylo 12 besed na témata, která se dotýkala především vztahů v rodině – tj. vztahů mezi dětmi a rodiči, vztahů mezi generacemi, výchovného působení, komunikace v rodině atd. Jako moderátoři besed se opět představily tři psycholožky a jedna sociální pracovnice poradny.

Podobný cyklus bychom rádi realizovali také příští rok, opět v období od září do prosince. Přesné termíny besed a témata, ze kterých si budou moci účastníci vybírat, budeme opět s předstihem inzerovat.