Rubriky
Nezařazené

Inspekce poskytování sociálních služeb v poradně

Ve dnech 19. – 21. ledna 2010 proběhla v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy inspekce z Krajského úřadu JmK. Inspekční tým přezkoumával způsob a kvalitu poskytovaných sociálních služeb a kontroloval plnění povinností dle Zákona o sociálních službách. Inspekce hodnotila naši činnost podle 48 kritérií standardů kvality a došla k závěru, že poradna poskytuje služby na velmi dobré úrovni. Tuto skutečnost dokládá i počet získaných bodů (128 ze 144 možných) a také procentní vyjádření kvality našich služeb (88,89%).