Rubriky
Nezařazené

Cyklus přednášek

Od září do prosince 2009 proběhl v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy ve Vyškově cyklus přednášek o výchově a rodičovství s názvem „Co potřebuje dnešní rodina?“. Účastníci měli možnost vyslechnout 12 přednášek, po kterých vždy následovaly besedy s přednášejícím odborníkem k daným tématům. Přednášejícími byli odborní zaměstnanci poradny – tři psycholožky a jedna sociální pracovnice.

Cílem přednášek bylo napomoci účastníkům k tomu, aby se co nejlépe cítili ve svých rodinách a mezilidských vztazích, inspirovat je v pozitivní a efektivní komunikaci s ostatními lidmi, motivovat je k zamyšlení nad vlastním výchovným působením na děti, podpořit je při hledání cesty k spokojenějšímu soužití s jejich blízkými.

Témata přednášek se týkala partnerského a rodinného života, výchovy dětí, komunikace v blízkých mezilidských vztazích. Z dotazníků, které účastníci po přednáškách vyplnili, jsme získali cennou zpětnou vazbu, na jejímž základě budeme v této činnosti pokračovat i v následujícím roce s přihlédnutím k přáním a potřebám posluchačů. V druhé polovině roku 2010 bude realizován nový cyklus besed k tematice rodiny a partnerství, konkrétní témata a termíny besed budou opět s předstihem inzerovány.