Rubriky
Nezařazené

Cyklus besed o výchově a rodičovství

V podzimních měsících roku 2011 proběhl v naší poradně již třetí ročník besed o výchově a rodičovství, kterého se zúčastňovaly především maminky a babičky z Vyškova a blízkého okolí. Projekt byl podpořen dotací z odboru Rodina a ochrana práv dětí a kladl si za cíl preventivně působit v oblasti sociálně-patologických jevů. Proto poradna nabídla 12 tematicky zaměřených besed, při nichž se účastníci společně s odbornými pracovníky poradny věnovali otázkám komunikace v rodině, výchovného působení na děti i zvládání zátěžových situací, s nimiž se ve svých rodinách setkávají. S konkrétními tématy besed se můžete seznámit ZDE