Rubriky
Nezařazené

Konference Asociace manželských a rodinných poradců ČR na Medlově

Ve dnech 8. – 10. 5. 2012 se všichni odborní zaměstnanci poradny zúčastnili XI. Mezinárodní konference o manželském a rodinném poradenství s názvem Formy práce s rodinou, která se zabývala aktuálními poznatky v psychologickém poradenství, rodinné terapii a sociální práci a na níž vystoupily osobnosti ve své praxi svázané s rozmanitými způsoby práce s rodinami (pracovníci neziskových organizací poskytujících poradenské nebo sociálně-aktivizační služby rodinám, sociální pracovníci z OSPOD, psychologové z rodinných poraden, soukromí rodinní poradci, mediátoři aj.) i přednášející z akademických kruhů.

Celý tým poradny participoval na konferenci rovněž aktivně. Vedoucí poradny Mgr. Kočárová vedla s přispěním Bc. Badalové workshop s názvem Případová konference v kontextu poradny, Mgr. Musilová přednášela na téma Asistovaný kontakt dětí s rodiči na půdě poradny. Mgr. Habětínková se podílela na organizaci celé akce (zejména zajišťováním PR a komunikace s médii). Na konferenci se svým příspěvkem týkajícím se zkušeností s pořádáním případových konferencí vystoupila i Mgr. Petra Kovaříková, sociální pracovnice OSPOD Slavkov u Brna, s nímž naše poradna úzce spolupracuje.

Jako účastníci konference můžeme s potěšením konstatovat, že nám její absolvování díky vystoupením přizvaných odborníků i díky setkání s kolegy z jiných organizací přineslo řadu důležitých inspirací a podnětů. Rády jsme rovněž sledovaly zájem o účast na blocích vedených psycholožkami naší poradny, které zde mohly předat dál zkušenosti nabyté během dosavadního fungování služeb, které ve Vyškově poskytujeme.