Rubriky
Nezařazené

Besedy o výchově a rodičovství

Cyklus besed o výchově a rodičovství pořádá Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy ve Vyškově od roku 2009. Cílem projektu je preventivně působit v oblasti sociálně-patologických jevů, pomáhat rodičům zvládat jejich rodičovskou úlohu.

V roce 2012 realizovala Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy ve Vyškově besedy o výchově a rodičovství pod názvem – rodičovské kluby. Preventivně zacílený projekt spočíval v setkání široké veřejnosti s odbornými pracovníky poradny a zaměřoval se na praktické aspekty a otázky týkající se výchovy dětí různého věku i charakteru. Celkem bylo realizováno 12 setkání. Většina besed proběhla na půdě Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy ve Vyškově. Tři setkání se konala v prostorách MC Ivanovický rarášek v Ivanovicích na Hané.

Nad rámec plánovaného počtu 12 setkání proběhly tři besedy se studenty z gymnázia ve Vyškově. Jejich cílem byla především prevence sociálně-patologických jevů v rodinném prostředí. Navíc se domníváme, že takto pojaté besedy umožňují dospívajícím zorientovat se v nabídce služeb poradenských zařízení, čímž se v případě potenciálních problémů formuje mimo jiné budoucí klientela poradny.

Projekt byl podpořen Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, získal finanční dotaci z odboru Rodina a ochrana práv dětí a MÚ Vyškov a KÚ Jihomoravského kraje.