Rubriky
Nezařazené

Inspekce poskytování sociálních služeb v poradně

Ve dnech 19. – 21. ledna 2010 proběhla v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy inspekce z Krajského úřadu JmK. Inspekční tým přezkoumával způsob a kvalitu poskytovaných sociálních služeb a kontroloval plnění povinností dle Zákona o sociálních službách. Inspekce hodnotila naši činnost podle 48 kritérií standardů kvality a došla k závěru, že poradna poskytuje […]

Rubriky
Nezařazené

Cyklus přednášek

Od září do prosince 2009 proběhl v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy ve Vyškově cyklus přednášek o výchově a rodičovství s názvem „Co potřebuje dnešní rodina?“. Účastníci měli možnost vyslechnout 12 přednášek, po kterých vždy následovaly besedy s přednášejícím odborníkem k daným tématům. Přednášejícími byli odborní zaměstnanci poradny – tři psycholožky a jedna […]

Rubriky
Nezařazené

Konference v Telči 2007

Rubriky
Nezařazené

Vilnius 2006

Ve dnech 21.-23. 6. 2006 se v litevském Vilniusu konala III. Národní konference psychologů z celého světa. Konference se zúčastnili psychologové z Kanady, USA, Litvy a ČR. 22. 6. přednesla prezentaci v PowerPointu na téma „Systém manželského a rodinného poradenství v ČR“ psycholožka Mgr. Virginia Kočárová z vyškovské poradny. Významná část referátu byla věnována fungování […]

Rubriky
Nezařazené

Křest 2004

Dne 4.6.2004 proběhl v prostorách Poradny pro rodinu manželství a mezilidské vztahy ve Vyškově křest nově vydaných děl našich kolegů a spřízněných duší poradny.Doc. PhDr. Alena Plháková, CSc. přednáší dějiny psychologie, obecnou psychologii a psychodynamické teorie osobnosti na katedře psychologie Filosofické fakulty Palackého univerzity v Olomouci.Doc. PhDr. Libor Musil, CSc. působí jako vedoucí katedry sociální politiky a […]