Rubriky
Nezařazené

Křest 2004

Dne 4.6.2004 proběhl v prostorách Poradny pro rodinu manželství a mezilidské vztahy ve Vyškově křest nově vydaných děl našich kolegů a spřízněných duší poradny.Doc. PhDr. Alena Plháková, CSc. přednáší dějiny psychologie, obecnou psychologii a psychodynamické teorie osobnosti na katedře psychologie Filosofické fakulty Palackého univerzity v Olomouci.Doc. PhDr. Libor Musil, CSc. působí jako vedoucí katedry sociální politiky a sociální práce Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.Alena Plháková ve své knize Učebnice obecné psychologie nabízí čtenáři přehlednou orientaci v základním psychologickém oboru, který zejména mezi studenty příliš nadšení nevyvolává. Svým mistrným pojetím však dokázala všem vážnějším zájemcům o psychologii představit tento obor v mnohem přijatelnějším světle.Libor Musil již v první části své knihy „Ráda bych Vám pomohla, ale …“ velmi srozumitelně přibližuje čtenáři poslání oboru sociální práce a jím avizované „dosahování rovnováhy mezi očekáváním sociálního prostředí, v němž lidé uspokojují své potřeby a jejich schopností tato očekávání zvládat“ se tak stává jasným a výstižným mottem, provázejícím čtenáře celou knihou.Jak autoři sami vidí svá díla, měla odhalit „zákeřná“ otázka: „Čím moje kniha rozhodně je a čím naopak rozhodně není?“Plháková: „Rozhodně je svěží, čtivá, přehledná, aktuální a myslím, že se z ní dá snadno studovat. Rozhodně není nudná a zastaralá.“Musil: „Rozhodně je určena pro okruh vybraných čtenářů a rozhodně není napsaná tak, aby se do okruhu jejích vybraných čtenářů nevešel kde kdo.“Přízeň kolegů Plhákové a Musila nám poskytuje zážitek, kterak kvalita díla do značné míry odráží nejen profesní, ale i lidskou hodnotu autora. Nezbývá tedy, než za nás, jakož i za ostatní čtenáře popřát autorům mnoho sil a plodných dnů v jejich další – doufejme, že brzké – tvůrčí činnosti.