Rubriky
aktuality Nezařazené

Plán vzdělávacích aktivit organizovaných poradnou na rok 2022

Vážení a milí rodiče, prarodiče, pěstouni,

touto cestou vás chceme informovat, jaké akce vám plánujeme nabídnout v letošním roce jako dodatečnou službu pořádanou poradnou. Účast na těchto akcích vám umožní splnit zákonnou povinnost v oblasti dalšího průběžného vzdělávání se uvedenou v zákoně o sociálně právní ochrany dětí.

Víkendové setkání

Již řadu let se u náhradních rodičů oblíbenou akcí stalo víkendové setkání celých rodin. Letos se tato akce uskuteční v termínu 13.-14. května opět v hotelu Allvet.

Jako obvykle bude připraven program pro rodiče a zvlášť pro děti vyrůstající u svých náhradních rodičů. Přesný název letošního semináře jsme ještě nestanovili, uvažujeme však o tématech, které konzultujete v rozhovorech s námi, které vnímáme jako rozšířený problém, starost, která se týká skoro každého.  Tematicky to zřejmě bude o radostech a starostech, o tom jak relativní pojem mohou tato slova pro každého občas mít.

Jako vždy zkusíme sjednat pár zajímavých přednášek uznávaných odborníků a také ponechat dostatek prostoru k diskutování, ke skupinové práci. Máme přislíbeno, že minimálně hodinu nám bude vyprávět právnička o úskalích, souvisejících s plánem rodičů/pěstounů přenechat část nebo celý svůj majetek, bohatství dětem/dítěti jako výpomoc do začátku dospělého života. Existuje bezpečná cesta k tomuto záměru?

Uvažujeme také, že by stálo za to slyšet odbornou přednášku o tom, že zadluženost není ojedinělý problém, dobré by bylo slyšet rady, jak se preventivně vyhnout případné insolvenci.

Víkendový seminář probíhá od pátečního rána do sobotního večera, účastníkům zajištujeme ubytování a stravování přímo v tomto hotelu. Absolvováním celého semináře v plánovaném rozsahu 24 hodin splní účastník povinné vzdělání za celý rok. V případě, že se někdo zúčastní pouze části semináře (např. pouze přednášky), dostává od nás potvrzení za délku trvání přednášky.

Skupiny (nejen) pro rodiče

Psycholožky poradny jsou nadále připravené se potkávat se zájemci o setkávání a diskutování o mezilidských vztazích obecně, o výchově, o psychologii dětí, o tom, jaké radosti, ale i starosti a komplikace dnešní svět přináší každému z nás.

Skupina rodičů a všichni, koho nenechávají lhostejným občasné či trvale komplikace v péči o děti, starosti, které mají děti, které mají rodiče, se schází první úterý každého měsíce od 16h do 18h a za účasti psychologa diskutuji  o tématech, která aktuálně řeší.

Není nutné se stát klientem poradny, stačí mít zájem a dostavit se ve stanovený den a hodinu do poradny. Skupinové setkání a diskutování je plánované a trvá vždy dvě hodiny. Pokud skupinové setkání absolvuje rodič, který má status pěstouna, získá tímto způsobem dvě hodiny povinného vzdělávání.

Jednodenní vzdělávací seminář

Uvažujeme také o uspořádání jednodenního semináře. Přetrvávající epidemie a s tím související omezení v kontaktech je důvodem, že pravidelný jarní jednodenní seminář se letos konat nebude. Jako náhradu nabízíme možnost absolvovat veškeré přednášky, které se budou konat v rámci víkendového semináře. Podzimní seminář plánujeme na 11. listopadu. K volbě tématu tohoto semináře předpokládáme, že nás budou inspirovat účastníci víkendového semináře. Rádi organizujeme vzdělávání podle potřeb, zájmů a očekávání účastníků. Jako vždy absolvováním jednodenního semináře získá účastník/pěstoun 8 hodin povinného vzdělávání.

Pokud poradnou organizované aktivity zaujmou náhradní rodiče/pěstouny, kteří mají uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče s jinou organizací než s námi, proberte to s pracovnicí své organizace s prosbou, aby nás kontaktovali s cílem sjednání podmínek a možností vaší účasti na poradnou organizované aktivitě.

Svůj zájem o účast na některých z výše uvedených programů prosím sdělte co nejdříve, popřípadě nejpozději týden před konáním samotné akce.

Máme několik příležitostí, kdy se potkáme a budeme spolu přemýšlet o citových poutech mezi rodiči a dětmi,  o vlastním světě dítěte, o jeho původu, o tom, co jsou radosti a co jsou starosti v životě.

Těšíme se na společnou práci.