Rubriky
Nezařazené

Plán vzdělávacích aktivit organizovaných poradnou na rok 2021

Přetrvávající epidemie a s tím související nouzový stav je důvodem, že pravidelný jarní jednodenní seminář se letos konat nebude. Jako náhradu nabízíme možnost absolvovat veškeré přednášky, které se budou konat v rámci víkendového semináře.
Znovu se nám podařilo zajistit prostor hotelu Allvet, kde ve dnech 21.- 22. května proběhne víkendový seminář pro pěstounské rodiny. Jako obvykle i letos bude program zajištěn zvlášť pro rodiče a pro děti vyrůstající v pěstounské péči. Hlavním tématem víkendového semináře bude téma s rozsáhlým názvem Virtuální a reálný svět (jak chránit sebe… jak chránit svá hesla… závislost na internetu…bezpečí/nebezpečí na netu, v životě, zakazovat internet či zajímat se, co tam děti hledají, co potřebuji děti vůbec v životě…). Stále je v jednání koho budeme mít jako přednášejícího, co uslyšíme, o čem budeme diskutovat, debatovat. Smysl však v setkání a povídání vidíme, proto budeme doufat, že nouzový stav začátkem jara skonči…
Podzimní seminář plánujeme na 5. listopad. K volbě tématu tohoto semináře předpokládáme, že nás budou inspirovat účastníci víkendového semináře. Rádi organizujeme vzdělávání podle potřeb, zájmu a očekávání účastníků. Jako vždy absolvováním jednodenního semináře získá účastník/pěstoun 8 hodin povinného vzdělávání.
Jako každý rok tak i tento, v pořadí už jedenáctý, budou v poradně probíhat první úterý každého měsíce od 16 hod. do 18:00 setkání a povídání rodičů a zájemců o rodičovství s psychologem, to vše na téma „Rodina, partnerství a výchova“. Tato aktivita je určená všem, koho výchova, vztahová problematika, psychologie dětí zajímá. Pokud se na takové setkání dostaví rodič, který je také pěstoun (-ka) dostane potvrzení, že absolvoval edukační aktivitu v rozsahu 2 hodin.
Pokud poradnou organizované aktivity zaujmou náhradní rodiče/pěstouny, kteří mají uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče s jinou organizací než s námi, proberte to s pracovnicí své organizace s prosbou, aby nás kontaktovali s cílem sjednání podmínek a možností vaší účasti na poradnou organizované aktivitě.
Svůj zájem o účast na některých z výše uvedených programů prosím sdělit co nejdříve, popřípadě nejpozději týden před konáním samotné akce.


Těšíme se na spolupráci během celého roku 2021.