Rubriky
aktuality Nezařazené

Nabídka vzdělávacích aktivit plánovaných a organizovaných poradnou na rok 2020

Jako první uvádíme již blížící se jednodenní seminář 6. března.  Hlavním přednášejícím na tomto semináři bude klinický psycholog PhDr. Jaroslav Skalička. Téma a následnou diskuzi jsme pojmenovali „Poruchy chování, ADHD u dětí“. Pokud někoho z vás zajímá, jak souvisí psychologie dětí s jejich zdravotním stavem, problematika raného dětského věku a problematika hyperaktivity, výchovné problémy u dětí obecně, neváhejte a včas se přihlaste. Seminář začíná v 8 hodin a absolvováním celého semináře účastník (-ce) získá 8 hodin povinného vzdělávání.  

Jako každý rok i v roce 2020 poradna naplánovala víkendový seminář pro pěstounské rodiny. Letos takový seminář proběhne 15. – 16. května opět v prostorách hotelu ALLVET. Program bude zajištěn zvlášť pro rodiče a pro děti vyrůstající v pěstounské péči. Hlavním tématem letošního semináře bude Identita člověka (nakolik je identita každého dospělého pevná a stabilní, jak můžeme pomoci dětem, o které se staráme, jak si vybudovat zdravou identitu, jak porozumět svému prožívání, rozumět sami sobě, jaké názory máme na sebe sama, své místo ve světě, spokojenost nebo nespokojenost se sebou, větší nebo menší sebedůvěra, sebepojetí obecně). Téma je rozsáhlé, i proto jsme oslovili kolegy z oboru, které toto téma mají zpracované osobně a mají mnohaleté zkušenosti z práce s lidmi, které podobné téma řeší nebo kterým problematika tohoto druhu zkomplikovalo život natolik, že bez pomoci odborníka by to nebylo možné zvládnout. Jedná se o psycholožku/psychoterapeutku Mgr. Terezu Nagy Štolbovou, sociologa Mgr. Igora Nosála, PhD s mnohaletou praxí v poskytování terapií zaměřenou na vztahy a řešení vztahové problematiky a rodinnou terapií.  Program pro a s dětmi je stále v přípravě. Ten, kdo se rozhodne celý seminář absolvovat, získá minimálně 20 hodin povinného vzdělávání pro náhradní rodiče.

Podzimní seminář plánujeme na 30. října. Téma tohoto semináře je stále „v otaznících“ Pokud nám někdo ze zájemců sdělí návrh a uznáme tento návrh za smysluplný, určitě to v přípravě semináře zohledníme. Jako vždy absolvováním jednodenního semináře získá  účastník/pěstoun 8 hodin povinného vzdělávání.

Jako každý rok tak i tento, v pořadí už desátý, budou v poradně probíhat první úterý každého měsíce od 16 hod. do 17:30 setkání a povídání rodičů a zájemců o rodičovství s psychologem, to vše na téma „Rodina, partnerství a výchova“. Tato aktivita je určená všem, koho výchova, vztahová problematika, psychologie dětí zajímá. Pokud se na takové setkání dostaví rodič, který je také pěstoun (-ka) dostane potvrzení, že absolvoval edukační aktivitu v rozsahu 1,5 hodiny či dvou hodin (dle délky trvání konkrétní skupinové práce).

Pokud poradnou organizované aktivity zaujmou náhradní rodiče/pěstouny, kteří mají uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče s  jinou organizací než s námi, proberte to s pracovnicí své organizace s prosbou, aby nás kontaktovali s cílem sjednání podmínek a možnosti vaši účasti na poradnou organizované aktivitě.

Svou účast na jedné z výše uvedených programů prosím sdělit co nejdříve, popřípadě nejpozději týden před konáním samotné akce.

Těšíme se na spolupráci během celého roku 2020.