Rubriky
aktuality

Jednodenní seminář

Vážení a milí rodiče, prarodiče, pěstouni a pěstounky,

Dne 5. listopadu se pro vás v poradně uskuteční jednodenní seminář. Vzácností a výhodou tohoto semináře bude skutečnost, že jako hosta přivítáme v poradně vyškovského psychiatra  MUDr. Tomáše Gabriela. Doktor bude chvíli povídat obecně na téma Psychopatologie, patopsychologie, psychiatrie a také je ochoten po přednášce chvíli odpovídat na naše/vaše otázky, diskutovat.

Nabízíme vám dvě možnosti –  buď absolvovat celý seminář (od 8 hodin do cca 14:30 hod.) nebo přijít pouze na přednášku/povídání s doktorem Gabrielem (8.30 – 12 hod.).

Prosím zvažte, která z těchto variant je pro vás přijatelnější a dejte nám vědět co nejdříve (do 25. října na telefonní číslo 517 333 909 nebo 733 525 998).

Těšíme se na setkání a ponaučení, které spolu vyslechneme od praktikujícího lékaře, který se stará o duševní zdraví všech.

Pokud bude mít zájem o seminář někdo, kdo má dohodu o výkonu pěstounské péče s jinou organizací, tedy  ne s naší poradnou, promluvte prosím se zástupcem doprovázející organizace, požádejte je o souhlas, požádějte, aby se nám pracovník té organizace ozval dopředu, tj. před konáním semináře.