Rubriky
Nezařazené

Celodenní setkání pěstounských rodin

Dne 23. 10. 2015 se uskutečnilo letos již druhé tradiční celodenní setkání pěstounských rodin. Tentokrát se vše odehrálo přímo na půdě poradny. Připravený program byl opět nabitý a sestával z přednášky PhDr. Smejkala na téma „Psychosexuální vývoj – děti a sexualita“ a praktické ukázky a základních informací o canisterapii, které nám přišly předvést ředitelka organizace […]

Rubriky
Nezařazené

Víkendový seminář pro pěstounské rodiny 2015

V pořadí již druhé víkendové setkání pro pěstounské rodiny se konalo ve dnech 22. – 23. května 2015. Tentokráte jsme se sešli v hotelu Allvet, který se nachází pár kilometrů za Vyškovem. Připravený program byl poměrně nabitý a časově náročný, přesto jej dobře zvládli nejen „vzdělávající se“ rodiče a prarodiče, ale také přítomné děti. Ty během […]

Rubriky
Nezařazené

14. seminář NRP

V pátek 20. února 2015 měly pěstounské rodiny z širokého okolí možnost zúčastnit se již 14. semináře náhradní rodinné péče. Seminář byl zaměřen na téma řeči, komunikace a dorozumívání, proto hned v první části proběhla přednáška vyškovské klinické logopedky Mgr. Andrey Cigánkové, z které se mohli náhradní rodiče dozvědět něco více o vývoji a poruchách […]

Rubriky
Nezařazené

13. seminář NRP

V pátek 24. října 2014 se v prostorách poradny uskutečnil další z řad již tradičních jednodenních seminářů náhradní rodinné péče. Tato setkání jsou určena pro pěstounské rodiny z širokého okolí a obvykle se jich účastní nejen „naši“ pěstouni, ale také náhradní rodiče, kteří mají dohodu uzavřenou s jinou organizací než je naše poradna. Seminář zahájila […]

Rubriky
Nezařazené

12. seminář NRP

V pátek 14. února 2014 se ve vyškovské poradně uskutečnil již 12. seminář náhradní rodinné péče. Vzhledem k velkému zájmu ze strany pěstounů byl seminář otevřen také těm náhradním rodičům, kteří mají uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče s jinou organizací než s poradnou. O první část programu se postaral brněnský psycholog a psychoterapeut Petr […]

Rubriky
Nezařazené

Víkendový seminář pro pěstounské rodiny 2014

Ve dnech 30. a 31. května 2014 pořádala poradna víkendový seminář pro pěstounské rodiny. Seminář byl určen nejen pro ty, s nimiž máme uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče, ale tentokráte byl otevřen také pěstounům, kteří mají uzavřenou dohodu s jinou organizací. Dopolední program prvního dne se uskutečnil ve Vyškově. Děti absolvovaly seznamovací hry v […]

Rubriky
Nezařazené

11. seminář NRP

V pátek dne 18. října 2013 se v naší poradně uskutečnil v pořadí již 11. seminář náhradní rodinné péče. Pozvání k lektorování semináře s názvem „Příčiny školního neúspěchu dětí z pohledu speciálního pedagoga“ přijala paní PaedDr. Irena Fojtová z Pedagogicko-psychologické poradny Vyškov. Semináře se účastnily pěstounské rodiny, které mají uzavřeny dohodu o výkonu pěstounské péče. Rodiče – […]

Rubriky
Nezařazené

10. seminář NRP

V pátek 17. května 2013 se ve vyškovské poradně uskutečnil již 10. seminář náhradní rodinné péče pod názvem Tresty ve výchově – ano / ne? Semináře se tentokrát zúčastnily pěstounské a poručnické rodiny, které s poradnou uzavřely dohodu o výkonu pěstounské péče tak, jak to upravuje nová legislativa. Program probíhal v osvědčeném uspořádání tří besed […]

Rubriky
Nezařazené

Besedy o výchově a rodičovství

Cyklus besed o výchově a rodičovství pořádá Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy ve Vyškově od roku 2009. Cílem projektu je preventivně působit v oblasti sociálně-patologických jevů, pomáhat rodičům zvládat jejich rodičovskou úlohu. V roce 2012 realizovala Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy ve Vyškově besedy o výchově a rodičovství pod názvem – […]

Rubriky
Nezařazené

9. seminář NRP

Letos na podzim se konal v naší poradně již 9. seminář náhradní rodinné péče. Setkání, které proběhlo v pátek 14. září 2012, se tentokráte neslo v poněkud netradičním duchu – v rámci celodenního programu jsme měli naplánován výlet lodí po Brněnské přehradě. Ale popořádku. Nejdříve jsme se ráno sešli v prostorách poradny, jak bývá zvykem. […]