Rubriky
Nezařazené

Víkendový vzdělávací seminář pro pěstouny 2019

Letošní vzdělávací seminář pro pěstouny se konal v hotelu Allvet. Téma semináře bylo široké a obsažné: „Zdraví těla a duše“. Způsob, jakým je seminář realizován se příliš nemění: volíme osvědčené způsoby práce a každoročně se necháváme inspirovat i návrhy pěstounů na nová témata, která je zajímají nebo ke kterým by se rádi vraceli.

Dospělí účastníci pracovali pod vedením vedoucí poradny, psycholožky Mgr. Virginie Kočárové a psycholožky Mgr. Renaty Musilové. Skupina pěstounů je již za dobu své existence dobře fungujícím organismem. Pěstouni si důvěřují, mnozí se znají již řadu let a dokáží si předávat své zkušenosti s výchovou přijatých dětí. Je pak otázkou jejich volby, zda se zúčastní celého semináře včetně zážitkových částí nebo jen přednášek externistů. Těmi v letošním roce byli výživová poradkyně Iva Hrnčiříková, PhD., kterou již známe z jednodenního semináře pořádaného pro pěstouny. Velkému zájmu se těšilo téma odvykání kouření. Z loňského roku zůstalo přání pěstounů opakovat rozšířenou přednášku olomoucké organizace E-bezpečí o nástrahách v on-line prostředí. Přednáška probíhala paralelně ve skupině dětí a dospělých a kladných ohlasů nebylo o nic méně než v loňském roce.

Nikdo asi nepochybuje o tom, jak je důležité umět poskytnout alespoň minimální zdravotnickou první pomoc. Organizace První pomoc živě, kterou jsme pozvali na seminář, vybavila účastníky teorií i nácvikem praktických dovedností.

Řada pěstounů přijíždí na seminář i se svými dětmi. Mnozí už poznali, že nejde jen o to zabavit děti, ale že jde o příležitost, jak jim pomoci otevřít některé závažné otázky a problémy, související s pěstounstvím. Dětskou skupinu měli na starosti osvědčení externisté pod odborným vedením psycholožky Mgr. Evy Jarošové a ve spolupráci se sociální pracovnicí poradny Mgr. Petrou Kovaříkovou. Pracovnice poradny dokáží během dvoudenního intenzivního kontaktu s dětmi vytěžit jedinečný diagnostický materiál, který pak může být velmi užitečný při další podpoře dobrého výkonu pěstounské péče.

Vzdělávání je pro pěstouny zákonem stanovená povinnost. Pokud se alespoň části z nich podaří najít v tomto konání smysl, pak se povinnost může změnit v radost z poznávání a dobrých mezilidských vztahů.