Rubriky
Nezařazené

Víkendový seminář pro pěstouny v Nemojanech 2017

Jako každý rok, tak i letos pořádala poradna seminář pro pěstouny. Nově se letos seminář uskutečnil v prostorách Nemojanského mlýna. O něco méně tradiční byl také termín konání – již koncem dubna – v termínu 21. – 22 . 4. Součástí semináře byl opět také program pro děti, kterého se letos zúčastnilo více jak dvacet dětí. Seminář tradičně pořádá poradna pro pěstouny, se kterými má uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče, jako vždy byli ale i letos vítáni i pěstouni jiných doprovázejících organizací.

Program pro dospělé zahrnoval jako každoročně dvě přednášky – vždy v dopoledních hodinách. Pěstouni mohli letos vyslechnout přednášku Dr. Jiřího Valnohy, který je specialistou na drogové a jiné závislosti a také přednášku PhDr. Jany Petrášové na téma „Dítě ohrožené prostředím“, kdy paní doktorka pohovořila zejména o dědičnosti, identitě dítěte a hledání kořenů a mnohém dalším. Odpolední program probíhal v režii Mgr. Kočárové a Mgr. Musilové, které pro pěstouny připravily další vzdělávací, supervizí a zážitkové aktivity.

Paralelní program pro děti kopíroval svým rozložením program pro dospělé tak, aby se o přestávkách mohly děti vždy s pěstouny setkat. V pátek dopoledne, po krátkých seznamovacích aktivitách, děti absolvovaly exkurzi ve stájích u koní, kde si mohly vyzkoušet, jak se o koně pečuje, jak se sedlají atd. Exkurze byla zakončena projížďkou dětí na koních. Odpolední program si pro děti připravila PhDr. Martina Brandýsová s vyškovské pedagogicko-psychologické poradny. Program byl zaměřen na téma šikany a paní PhDr. Brandýsová pro děti připravila několik různorodých aktivit. Samozřejmostí byla i letos „večerní bojovka“ – tentokrát na téma „Pevnost Boyard“. V sobotu následovaly další aktivity pro děti zaměřené na týmovou spolupráci, rozvoj kreativity, empatie atd.

Po skončení programu následovalo krátké setkání všech účastníků a pořadatelů, poděkování, rozloučení a samozřejmě společná fotografie všech.

Děkujeme všem za příjemně strávené chvíle a budeme se těšit zase v roce 2018!