Rubriky
Nezařazené

Víkendový seminář pro pěstouny 2016

Posledních květnových dnech (27. a 28. 5.) proběhl opět každoroční víkendový seminář pro pěstouny. Jako obvykle si zde i letos mohli pěstouni splnit všech 24 hodin povinného vzdělávání, které jim zákon ročně přikazuje absolvovat. Seminář byl určen pěstounům, kteří mají dohodu o výkonu pěstounské péče s poradnou, zároveň ale byli také vítání ostatní pěstouni, kteří měli zájem se semináře zúčastnit. Stejně jako loni se konal seminář v prostorách Vyškovského hotelu Allvet. Součástí semináře byl rovněž doprovodný program pro děti.

V průběhu semináře měli pěstouni možnost vyslechnout dvě zajímavé přednášky externích lektorů a to: PhDr. Smejkala a PhDr. Sakaře. Tématem celého semináře bylo letos „Dospívání a separace dětí od rodičů“ a zdá se, že budilo v řadách pěstounů nejen dobrý ohlas, ale také velké emoce, jelikož spousta z nich momentálně o děti v tomto věku pečuje. Přednášky probíhaly vždy v dopoledních hodinách, odpoledne se programu ujaly Mgr. Kočárová a Mgr. Musilová, které pro pěstouny připravily další vzdělávací aktivity poutavou zážitkovou formou.

Program pro děti zajišťovaly zbylé dvě pracovnice poradny spolu s dvěma externistkami. Dětský kolektiv byl letos velmi pestrý, od těch nejmladších, které ještě navštěvují mateřskou školu až po ty, kteří již v září zamíří na školu střední. Pro některé aktivity bylo proto nutné takto různorodý kolektiv dětí rozdělit na starší a mladší. K nejzajímavějším částem programu patřila bezesporu páteční „bojovka“, která se konala v zahradě hotelu a kterou nám pomáhaly organizačně zajišťovat také nejstarší děti ze skupiny. Jelikož po velmi teplém dni přišla silná bouřka, byli jsme i přes velké protesty a zklamání většiny dětí nucení „bojovku“ odložit a začít teprve až se počasí umoudří, což přišlo zhruba kolem půl deváté večer. Děti si nicméně hru užili – mladší si zasoutěžili a našli poklad, starší dostali drobnou odměnu za pomoc s organizací hry.

Ukončení semináře bylo plánováno na sobotní podvečer, kdy se skupina pěstounů a dětí spojila a proběhla krátká prezentace práce dětí. Společně jsme si promítli některé fotky z aktivit a soutěží a také videa, která jsme v průběhu programu natočili. Pak již následovalo jen poděkování, rozloučení a společná fotografie všech zúčastněných!

Děkujeme všem za příjemně prožitý poslední květnový víkend a budeme se těšit zase za rok!