Rubriky
Nezařazené

Seminář NRP „Zlobivé dítě“

V pátek 15. května 2009 se v naší poradně uskutečnil již druhý seminář náhradní rodinné péče. Ústředním tématem semináře bylo „Zlobivé dítě?“. Psychologové poradny seznámili účastníky s vývojovými zvláštnostmi jednotlivých věkových období, kdy zdánlivé zlobení může znamenat plnění zásadních vývojových úkolů. Následovala živá diskuse, v níž náhradní rodiče přispívali svými zkušenostmi a kladli otázky. Měli příležitost vyslechnout si, jak podobné výchovně obtížnější situace zvládají ostatní pěstouni, a získat náměty a povzbuzení jak ze strany odborníků, tak ze strany dalších účastníků semináře. Někteří rodiče pojali svoji účast na semináři jako přípravu na zvládnutí výchovných úskalí věkového období, do kterého jejich dítě teprve dorůstá. Seminář proběhl v rámci projektu „Systematická podpora ve výchově dětí a dospívajících v náhradní rodinné péči“ za podpory MPSV ČR díky finanční dotaci z odboru Rodina.