Rubriky
Nezařazené

Seminář NRP 19 na téma „Právní postavení pěstounů, dětí a rodičů z pozice advokáta“

V pátek 22. února 2019 se v prostorách Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy ve Vyškově uskutečnil již 19. celodenní seminář pro pěstouny. Celodenních seminářů pořádaných Poradnou se účastní zejména pěstouni, kteří mají uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče s Poradnou, avšak jsou po domluvě přístupné i ostatním pěstounům.

Tentokrát se přednášení zhostil zkušený advokát z oblasti rodinného práva JUDr. Bc. Stanislav Bruncko, Ph.D., který vede advokátní kancelář v Brně. Kromě poskytování právních služeb se JUDr. Bc. Bruncko, PhD. věnuje také publikaci, přednáškové činnosti pro laickou i odbornou veřejnost, podílel se mimo jiné na vzniku Unie soudních znalců, o.s.,

Přednáška Dr. Bruncka zahrnovala jak teoretická východiska nezbytná pro alespoň základní vhled do problematiky rodinného práva, tak praktické zkušenosti a obecné příklady z praxe advokáta. Jak již název napovídá, byla přednáška věnována právům a povinnostem rodičů, dětí a také samozřejmě náhradních rodičů. Došlo mimo jiné na osvětlení právních odlišností v postavení různých náhradních rodičů – pěstounů, poručníků, osvojitelů a podobně. Přesto, že daná problematika je relativně složitá, Dr. Bruncko dokázal poutavě propojit teorii s praxí, a tak zaujmout i laickou veřejnost, které byla přednáška primárně určená. Téma právního postavení pěstounů, dětí a rodičů vzbudilo u účastníků setkání živé emoce, což se projevilo zejména v závěrečné živé diskusi.

Po skončení přednášky Dr. Bruncka následovala opět reflexe celého semináře, kterou moderovaly jako již tradičně psycholožky poradny a kde měli účastníci možnost se vyjádřit jak tématu semináře, tak k jeho organizaci či vyslovit svá přání ohledně dalších témat, která by je v rámci dalšího vzdělávání zajímala.

Atmosféra semináře byla jako vždy pohodová, přednáška nabitá informacemi, a tak se seminář relativně rychle nachýlil ke svému konci. My se na vás budeme těšit zase na dalších vzdělávacích akcích, které Poradna pro pěstouny pořádá – jako např. květnový víkendový seminář!