Rubriky
Nezařazené

Seminář NRP 18 na téma „Zdravá výživa, dětská obezita“

Dne 12.10.2018 proběhl již tradiční podzimní seminář pro rodiče/pěstouny, kteří mají uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče s naší organizací. Tentokrát kromě příjemného setkání lidí, kteří se znají a většinou řeší podobné problémy se zajištěním potřebné a kvalitní péče o svěřené děti, měli všichni možnost vyslechnout si zajímavou přednášku Ing. Ivy Hrnčiříkové, PhD. na téma „Zdravá výživa, dětská obezita“. Dr. Hrnčíříková pracuje jako odborný asistent na Fakultě sportovních studií Masarykovi univerzity v Brně a současně v Poradně pro zdravou výživu a odvykání kouření na Masarykově onkologickém ústavu v Brně. Přednášející kromě práce ve výzkumu potravin aktivně publikuje a spolupracuje s lékařskými středisky. Někteří z účastníků semináře toho využili ihned a zahrnuli přednášející otázkami, ostatní si počkali na připravené sdělení. Čas utekl rychle a až na konec bylo jasné, že čas dostačující nebyl. Na následné diskuzi už pouze za účasti psycholožek poradny vyšlo najevo, že téma vyčerpané nebylo, že by stálo za to se s Dr. Hrnčiříkovou setkat minimálně ještě jednou. Díky vstřícnosti a laskavosti Dr. Hrnčiříkové zůstalo v poradně několik jí připravených prezentaci (zdravý životní styl, mýty ve výživě, energetická hodnota potravin a další). Některé z těchto prezentací můžeme shlédnout během pravidelných (první úterý každého měsíce v čase 16.00 – 17:30 hod.) setkání rodičů s psychologem poradny nebo se k tématu vrátíme na víkendovém setkání v příštím roce.