Rubriky
Nezařazené

Supervize pro sociální pracovníky

V roce 2010 zahájili psychologové poradny novou formu spolupráce se sociálními pracovníky a pracovníky v sociálních službách z různých pracovišť na Vyškovsku a nabídli možnost účastnit se skupinové supervize balintovského typu. Sociální pracovnice se scházejí každý měsíc v prostorách poradny, aby konzultovaly komplikovanější případy ze své praxe a získaly nový pohled na danou problematiku či […]

Rubriky
Nezařazené

Cyklus besed

V období od září do prosince 2010 proběhl v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy ve Vyškově cyklus besed o výchově a rodičovství pod názvem „Specifika dnešní rodiny“ aneb Jak si spolu někdy (ne)rozumíme. Tento cyklus navazoval na sadu přednášek, realizovaných v minulém roce, letos však byla setkávání odborníků poradny s účastníky z řad široké veřejnosti […]

Rubriky
Nezařazené

5. seminář NRP

Máme za sebou již páté setkání pěstounských rodin. Konalo se v prostorách naší poradny dne15. října 2010 a zúčastnili se ho pěstouni a jejich přijaté i vlastní děti, podle toho, jak jim to dovolily jejich časové a rodinné okolnosti. O pátém setkání se už určitě dá mluvit jako o „tradičním“ a na tomto semináři to […]

Rubriky
Nezařazené

4. seminář NRP

Dne 30. dubna 2010 proběhl v naší poradně už tradiční seminář pro pěstounské rodiny, na němž jsme přivítali pěstouny s dětmi přijatými i vlastními. Jako ústřední téma setkání jsme tentokrát zvolili „Rodiče, prarodiče a další osoby ve výchově dítěte“. Současně s mámou a tátou získalo dítě v náhradní rodině i další příbuzné a další různorodé […]

Rubriky
Nezařazené

Inspekce poskytování sociálních služeb v poradně

Ve dnech 19. – 21. ledna 2010 proběhla v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy inspekce z Krajského úřadu JmK. Inspekční tým přezkoumával způsob a kvalitu poskytovaných sociálních služeb a kontroloval plnění povinností dle Zákona o sociálních službách. Inspekce hodnotila naši činnost podle 48 kritérií standardů kvality a došla k závěru, že poradna poskytuje […]

Rubriky
Nezařazené

Cyklus přednášek

Od září do prosince 2009 proběhl v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy ve Vyškově cyklus přednášek o výchově a rodičovství s názvem „Co potřebuje dnešní rodina?“. Účastníci měli možnost vyslechnout 12 přednášek, po kterých vždy následovaly besedy s přednášejícím odborníkem k daným tématům. Přednášejícími byli odborní zaměstnanci poradny – tři psycholožky a jedna […]

Rubriky
Nezařazené

3. seminář NRP

Již potřetí se v naší poradně sešli rodiče a děti z náhradních rodin z celého Vyškovska. Většina pěstounů ve svých rodinách vychovává více dětí ať už přijatých či vlastních a na minulém semináři NRP vyslovili přání zabývat se tématem vztahů mezi dětmi v rodině. A tak tématem setkání, které se konalo v pátek 9. října 2009, […]

Rubriky
Nezařazené

Seminář NRP „Zlobivé dítě“

V pátek 15. května 2009 se v naší poradně uskutečnil již druhý seminář náhradní rodinné péče. Ústředním tématem semináře bylo „Zlobivé dítě?“. Psychologové poradny seznámili účastníky s vývojovými zvláštnostmi jednotlivých věkových období, kdy zdánlivé zlobení může znamenat plnění zásadních vývojových úkolů. Následovala živá diskuse, v níž náhradní rodiče přispívali svými zkušenostmi a kladli otázky. Měli příležitost […]

Rubriky
Nezařazené

Seminář NRP

V rámci projektu „Systematická podpora ve výchově dětí a dospívajících v náhradní rodinné péči“ se dne 3. října 2008 v naší poradně uskutečnilo setkání pěstounských rodin. Rodiče měli možnost podělit se o své pěstounské a rodičovské zkušenosti a podle svého zájmu se zúčastnit besed zaměřených na výchovu mladších dětí, příchod dítěte do rodiny nebo na […]

Rubriky
Nezařazené

Konference v Telči 2007