Rubriky
Nezařazené

10. seminář NRP

V pátek 17. května 2013 se ve vyškovské poradně uskutečnil již 10. seminář náhradní rodinné péče pod názvem Tresty ve výchově – ano / ne? Semináře se tentokrát zúčastnily pěstounské a poručnické rodiny, které s poradnou uzavřely dohodu o výkonu pěstounské péče tak, jak to upravuje nová legislativa. Program probíhal v osvědčeném uspořádání tří besed […]

Rubriky
Nezařazené

Besedy o výchově a rodičovství

Cyklus besed o výchově a rodičovství pořádá Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy ve Vyškově od roku 2009. Cílem projektu je preventivně působit v oblasti sociálně-patologických jevů, pomáhat rodičům zvládat jejich rodičovskou úlohu. V roce 2012 realizovala Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy ve Vyškově besedy o výchově a rodičovství pod názvem – […]

Rubriky
Nezařazené

9. seminář NRP

Letos na podzim se konal v naší poradně již 9. seminář náhradní rodinné péče. Setkání, které proběhlo v pátek 14. září 2012, se tentokráte neslo v poněkud netradičním duchu – v rámci celodenního programu jsme měli naplánován výlet lodí po Brněnské přehradě. Ale popořádku. Nejdříve jsme se ráno sešli v prostorách poradny, jak bývá zvykem. […]

Rubriky
Nezařazené

Konference Asociace manželských a rodinných poradců ČR na Medlově

Ve dnech 8. – 10. 5. 2012 se všichni odborní zaměstnanci poradny zúčastnili XI. Mezinárodní konference o manželském a rodinném poradenství s názvem Formy práce s rodinou, která se zabývala aktuálními poznatky v psychologickém poradenství, rodinné terapii a sociální práci a na níž vystoupily osobnosti ve své praxi svázané s rozmanitými způsoby práce s rodinami […]

Rubriky
Nezařazené

8. seminář NRP

Tak, jak jsme předem inzerovali na našich webových stránkách i ve Vyškovském zpravodaji, proběhl v poradně již 8. seminář náhradní rodinné péče – tentokráte v trochu jiném uspořádání než obvykle. 26. dubna 2012 jsme se opět sešli s rodiči a prarodiči a jejich svěřenými dětmi, které vychovávají jakožto pěstouni, a směle jsme se pustili do […]

Rubriky
Nezařazené

I pomáhající si musejí pomáhat

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy ve Vyškově je místo, které mnozí znají buď ze své vlastní zkušenosti nebo zprostředkovaně z vyprávění. Někdo má jen neurčitou představu, někdo o nás nikdy neslyšel nebo ho takové věci nezajímají. Snad bychom se všichni mohli shodnout na tom, že je to místo, kde někdo někomu v něčem […]

Rubriky
Nezařazené

7. seminář NRP

V druhé polovině listopadu 2011 se v poradně uskutečnil již 7. seminář náhradní rodinné péče s ústředním tématem Co je normální a co ne ve vývoji a výchově dítěte aneb Norma a patologie v rodině. Námět celého setkání přinesl pěstounům možnost nahlédnout do souvislostí zdraví a nemoci v rodině a dozvědět se nové poznatky o […]

Rubriky
Nezařazené

Cyklus besed o výchově a rodičovství

V podzimních měsících roku 2011 proběhl v naší poradně již třetí ročník besed o výchově a rodičovství, kterého se zúčastňovaly především maminky a babičky z Vyškova a blízkého okolí. Projekt byl podpořen dotací z odboru Rodina a ochrana práv dětí a kladl si za cíl preventivně působit v oblasti sociálně-patologických jevů. Proto poradna nabídla 12 […]

Rubriky
Nezařazené

6. seminář NRP

V pátek 6. května 2011 se konal další seminář náhradní rodinné péče a my jsme v prostorách poradny opět přivítali pěstounské rodiny s jejich přijatými i vlastními dětmi. Prvotní námět společným besedám pěstounů a psychologů poradny dalo téma semináře, totiž „Burza výchovných zkušeností – Význam odměn a trestů ve výchově“ a diskuze dál pokračovaly podle […]

Rubriky
Nezařazené

Týden pro manželství

V únoru si každý rok po celý týden připomínáme význam manželství a rodiny a potřebu podpory jejich dobrého života. Pořádají se besedy, diskuse a celé semináře na toto téma. Slovo rodina vyslovujeme snad denně v nejrůznějších souvislostech. To slovo všichni dobře známe, je staré, dokonce všeslovanské. Rodina, rodiče, roditi, rodák, ale také národ, příroda, úroda, […]