Rubriky
Nezařazené

4. seminář NRP

Dne 30. dubna 2010 proběhl v naší poradně už tradiční seminář pro pěstounské rodiny, na němž jsme přivítali pěstouny s dětmi přijatými i vlastními. Jako ústřední téma setkání jsme tentokrát zvolili „Rodiče, prarodiče a další osoby ve výchově dítěte“. Současně s mámou a tátou získalo dítě v náhradní rodině i další příbuzné a další různorodé […]

Rubriky
Nezařazené

Inspekce poskytování sociálních služeb v poradně

Ve dnech 19. – 21. ledna 2010 proběhla v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy inspekce z Krajského úřadu JmK. Inspekční tým přezkoumával způsob a kvalitu poskytovaných sociálních služeb a kontroloval plnění povinností dle Zákona o sociálních službách. Inspekce hodnotila naši činnost podle 48 kritérií standardů kvality a došla k závěru, že poradna poskytuje […]

Rubriky
Nezařazené

Cyklus přednášek

Od září do prosince 2009 proběhl v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy ve Vyškově cyklus přednášek o výchově a rodičovství s názvem „Co potřebuje dnešní rodina?“. Účastníci měli možnost vyslechnout 12 přednášek, po kterých vždy následovaly besedy s přednášejícím odborníkem k daným tématům. Přednášejícími byli odborní zaměstnanci poradny – tři psycholožky a jedna […]

Rubriky
Nezařazené

3. seminář NRP

Již potřetí se v naší poradně sešli rodiče a děti z náhradních rodin z celého Vyškovska. Většina pěstounů ve svých rodinách vychovává více dětí ať už přijatých či vlastních a na minulém semináři NRP vyslovili přání zabývat se tématem vztahů mezi dětmi v rodině. A tak tématem setkání, které se konalo v pátek 9. října 2009, […]

Rubriky
Nezařazené

Seminář NRP „Zlobivé dítě“

V pátek 15. května 2009 se v naší poradně uskutečnil již druhý seminář náhradní rodinné péče. Ústředním tématem semináře bylo „Zlobivé dítě?“. Psychologové poradny seznámili účastníky s vývojovými zvláštnostmi jednotlivých věkových období, kdy zdánlivé zlobení může znamenat plnění zásadních vývojových úkolů. Následovala živá diskuse, v níž náhradní rodiče přispívali svými zkušenostmi a kladli otázky. Měli příležitost […]

Rubriky
Nezařazené

Seminář NRP

V rámci projektu „Systematická podpora ve výchově dětí a dospívajících v náhradní rodinné péči“ se dne 3. října 2008 v naší poradně uskutečnilo setkání pěstounských rodin. Rodiče měli možnost podělit se o své pěstounské a rodičovské zkušenosti a podle svého zájmu se zúčastnit besed zaměřených na výchovu mladších dětí, příchod dítěte do rodiny nebo na […]

Rubriky
Nezařazené

Konference v Telči 2007

Rubriky
Nezařazené

Vilnius 2006

Ve dnech 21.-23. 6. 2006 se v litevském Vilniusu konala III. Národní konference psychologů z celého světa. Konference se zúčastnili psychologové z Kanady, USA, Litvy a ČR. 22. 6. přednesla prezentaci v PowerPointu na téma „Systém manželského a rodinného poradenství v ČR“ psycholožka Mgr. Virginia Kočárová z vyškovské poradny. Významná část referátu byla věnována fungování […]

Rubriky
Nezařazené

Křest 2004

Dne 4.6.2004 proběhl v prostorách Poradny pro rodinu manželství a mezilidské vztahy ve Vyškově křest nově vydaných děl našich kolegů a spřízněných duší poradny.Doc. PhDr. Alena Plháková, CSc. přednáší dějiny psychologie, obecnou psychologii a psychodynamické teorie osobnosti na katedře psychologie Filosofické fakulty Palackého univerzity v Olomouci.Doc. PhDr. Libor Musil, CSc. působí jako vedoucí katedry sociální politiky a […]