Rubriky
Nezařazené

Konference Asociace manželských a rodinných poradců ČR na Medlově

Ve dnech 8. – 10. 5. 2012 se všichni odborní zaměstnanci poradny zúčastnili XI. Mezinárodní konference o manželském a rodinném poradenství s názvem Formy práce s rodinou, která se zabývala aktuálními poznatky v psychologickém poradenství, rodinné terapii a sociální práci a na níž vystoupily osobnosti ve své praxi svázané s rozmanitými způsoby práce s rodinami […]

Rubriky
Nezařazené

8. seminář NRP

Tak, jak jsme předem inzerovali na našich webových stránkách i ve Vyškovském zpravodaji, proběhl v poradně již 8. seminář náhradní rodinné péče – tentokráte v trochu jiném uspořádání než obvykle. 26. dubna 2012 jsme se opět sešli s rodiči a prarodiči a jejich svěřenými dětmi, které vychovávají jakožto pěstouni, a směle jsme se pustili do […]

Rubriky
Nezařazené

I pomáhající si musejí pomáhat

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy ve Vyškově je místo, které mnozí znají buď ze své vlastní zkušenosti nebo zprostředkovaně z vyprávění. Někdo má jen neurčitou představu, někdo o nás nikdy neslyšel nebo ho takové věci nezajímají. Snad bychom se všichni mohli shodnout na tom, že je to místo, kde někdo někomu v něčem […]

Rubriky
Nezařazené

7. seminář NRP

V druhé polovině listopadu 2011 se v poradně uskutečnil již 7. seminář náhradní rodinné péče s ústředním tématem Co je normální a co ne ve vývoji a výchově dítěte aneb Norma a patologie v rodině. Námět celého setkání přinesl pěstounům možnost nahlédnout do souvislostí zdraví a nemoci v rodině a dozvědět se nové poznatky o […]

Rubriky
Nezařazené

Cyklus besed o výchově a rodičovství

V podzimních měsících roku 2011 proběhl v naší poradně již třetí ročník besed o výchově a rodičovství, kterého se zúčastňovaly především maminky a babičky z Vyškova a blízkého okolí. Projekt byl podpořen dotací z odboru Rodina a ochrana práv dětí a kladl si za cíl preventivně působit v oblasti sociálně-patologických jevů. Proto poradna nabídla 12 […]

Rubriky
Nezařazené

6. seminář NRP

V pátek 6. května 2011 se konal další seminář náhradní rodinné péče a my jsme v prostorách poradny opět přivítali pěstounské rodiny s jejich přijatými i vlastními dětmi. Prvotní námět společným besedám pěstounů a psychologů poradny dalo téma semináře, totiž „Burza výchovných zkušeností – Význam odměn a trestů ve výchově“ a diskuze dál pokračovaly podle […]

Rubriky
Nezařazené

Týden pro manželství

V únoru si každý rok po celý týden připomínáme význam manželství a rodiny a potřebu podpory jejich dobrého života. Pořádají se besedy, diskuse a celé semináře na toto téma. Slovo rodina vyslovujeme snad denně v nejrůznějších souvislostech. To slovo všichni dobře známe, je staré, dokonce všeslovanské. Rodina, rodiče, roditi, rodák, ale také národ, příroda, úroda, […]

Rubriky
Nezařazené

Supervize pro sociální pracovníky

V roce 2010 zahájili psychologové poradny novou formu spolupráce se sociálními pracovníky a pracovníky v sociálních službách z různých pracovišť na Vyškovsku a nabídli možnost účastnit se skupinové supervize balintovského typu. Sociální pracovnice se scházejí každý měsíc v prostorách poradny, aby konzultovaly komplikovanější případy ze své praxe a získaly nový pohled na danou problematiku či […]

Rubriky
Nezařazené

Cyklus besed

V období od září do prosince 2010 proběhl v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy ve Vyškově cyklus besed o výchově a rodičovství pod názvem „Specifika dnešní rodiny“ aneb Jak si spolu někdy (ne)rozumíme. Tento cyklus navazoval na sadu přednášek, realizovaných v minulém roce, letos však byla setkávání odborníků poradny s účastníky z řad široké veřejnosti […]

Rubriky
Nezařazené

5. seminář NRP

Máme za sebou již páté setkání pěstounských rodin. Konalo se v prostorách naší poradny dne15. října 2010 a zúčastnili se ho pěstouni a jejich přijaté i vlastní děti, podle toho, jak jim to dovolily jejich časové a rodinné okolnosti. O pátém setkání se už určitě dá mluvit jako o „tradičním“ a na tomto semináři to […]