Rubriky
Nezařazené

9. seminář NRP

Letos na podzim se konal v naší poradně již 9. seminář náhradní rodinné péče. Setkání, které proběhlo v pátek 14. září 2012, se tentokráte neslo v poněkud netradičním duchu – v rámci celodenního programu jsme měli naplánován výlet lodí po Brněnské přehradě. Ale popořádku. Nejdříve jsme se ráno sešli v prostorách poradny, jak bývá zvykem. Pro náhradní rodiče byl připraven program s vysoce aktuálním tématem Bezpečnost dětí a prevence, čítající mimo jiné také problematiku bezpečí na internetu. Účastníci besedy však využili prostoru pro možnost řešit s psycholožkami především současné výchovné problémy svých dětí. Probírána byla také připravovaná novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí a jaké praktické změny by schválení této novely pěstounům přineslo. Zatímco dospělí diskutovali, děti vytvářely obrázky určené pro naši nově vymalovanou místnost, nebo připravovaly transparent na nadcházející odpolední plavbu lodí. Před obědem jsme s dětmi ještě stihly vyrazit na čerstvý vzduch a dostatečně si vyhrát s křídami na chodníku za poradnou. Poté již následoval hromadný přesun auty do Brna, který proběhl hladce, tudíž nám nic nebránilo opustit brněnské přístaviště a užít si více než hodinové brouzdání po přehradě. Počasí nám přálo, a tak jsme se vystavili možná posledním slunečním paprskům tohoto roku. Plavbu dětem zpestřil pan kapitán, který je nechal řídit loď, což bude pro některé z nich jistě nezapomenutelným zážitkem. Máme velkou radost, že se náš 9. seminář – konaný díky finanční dotaci MPSV ČR v oblasti podpory rodiny a v rámci projektu „Systematický podpora ve výchově dětí a dospívajících v náhradní rodinné péči“ – tak povedl.

Na závěr tak nezbývá než všem účastníkům celého semináře, náhradním rodičům i dětem, poděkovat za jejich aktivní podíl na celé akci.