Rubriky
Nezařazené

8. seminář NRP

Tak, jak jsme předem inzerovali na našich webových stránkách i ve Vyškovském zpravodaji, proběhl v poradně již 8. seminář náhradní rodinné péče – tentokráte v trochu jiném uspořádání než obvykle. 26. dubna 2012 jsme se opět sešli s rodiči a prarodiči a jejich svěřenými dětmi, které vychovávají jakožto pěstouni, a směle jsme se pustili do díla. Děti s představivostí a nápaditostí sobě vlastní vytvořily velikou koláž na téma „Na čem mi záleží, co mám ráda, co je pro mě důležité“ a rodiče spolu s psychology poradny zaměřili svoji pozornost na aktuální výchovné problémy v rodinách. Příjemnou novinkou v dopoledním programu bylo zhlédnutí divadelní pohádky maňáskového souboru Sokolík, který uvedl představení o putování Kuby a kašpárka světem a nadhodil otázku, která je i názvem této pohádky, totiž „Kdo je hloupější?“ Rozverná pohádka s řadou písniček, s hádankami, žerty i otázkami pro dětské publikum nás příjemně naladila na pokračování besedy o tom, co má pro nás opravdovou hodnotu, jak se dovedeme postavit ke svým chybám a k čemu nám třeba i mohou napomoci naše omyly. V odpoledním čase měli pěstouni možnost se blíže seznámit s pestrou paletou akcí pro děti, které nabízí a pořádá Sdružení Piafa, a získat tak podrobnější informace o víkendových pobytech, příměstských táborech a akcích s koňmi pro děti různého věku a různého naturelu. Na závěr už zbývá vyslovit velký dík divadélku Sokolík a vyjádřit radost z aktivní účasti rodičů a dětí během celého semináře NRP. Už nyní se těšíme na příští setkání, které se stejně jako toto bude konat pod záštitou a s přispěním MPSV, odbor Rodina a ochrana práv dětí v rámci projektu „Systematická podpora ve výchově dětí a dospívajících v náhradní rodinné péči“.