Rubriky
Nezařazené

6. seminář NRP

V pátek 6. května 2011 se konal další seminář náhradní rodinné péče a my jsme v prostorách poradny opět přivítali pěstounské rodiny s jejich přijatými i vlastními dětmi. Prvotní námět společným besedám pěstounů a psychologů poradny dalo téma semináře, totiž „Burza výchovných zkušeností – Význam odměn a trestů ve výchově“ a diskuze dál pokračovaly podle toho, co pěstouni se svými dětmi prožívají, co aktuálně řeší, co se jim ve výchově a výchovném přístupu k jejich různě velkým dětem osvědčuje a co nikoli.

Děti mezitím připravily pro rodiče malé překvapení a sehrály krátkou ukázku z pohádky „O Růžové Karkulce“. V odpoledním čase pak měly děti možnost účastnit se zážitkového programu s canisterapeutickými psy Sdružení Rodinná pohoda a mohli si sami vyzkoušet, co všechno takový vycvičený pejsek dovede. Celý den plynul v příjemné atmosféře a k radosti a spokojenosti zúčastněných dětí, rodičů i pracovníků poradny.

Seminář se uskutečnil díky finanční dotaci MPSV ČR v oblasti podpory rodiny a v rámci projektu „Systematická podpora ve výchově dětí a dospívajících v náhradní rodinné péči“.