Rubriky
Nezařazené

5. seminář NRP

Máme za sebou již páté setkání pěstounských rodin. Konalo se v prostorách naší poradny dne15. října 2010 a zúčastnili se ho pěstouni a jejich přijaté i vlastní děti, podle toho, jak jim to dovolily jejich časové a rodinné okolnosti. O pátém setkání se už určitě dá mluvit jako o „tradičním“ a na tomto semináři to bylo znát. Den plynul v atmosféře přátelského setkání lidí, kteří se už docela dobře znají a mohou si bez obav vyměňovat své zkušenosti a podělit se i o nejistoty, které výchovu dětí přirozeně provázejí.

Setkání tentokrát nebylo nijak tematicky vymezeno, naše společná zkušenost ukázala, že život dokáže přinášet témata sám a „naši“ pěstouni si jich pozorně všímají. Živě se tak diskutovalo o tom, jak odlišné je pěstounství u dítěte v příbuzenské vazbě a u dítěte cizího, jaké zkušenosti mají někteří pěstouni při kontaktech s biologickými rodiči dětí, jak se jim daří vychovávat děti zatížené vývojovými, zdravotními a smyslovými handicapy. V posledním diskusním bloku přece jen neodmítli účastníci naši nabídku na dílčí téma o internetu v životě dětí. Po celý den se dětem věnovala sociální pracovnice a psycholožky tak, aby pěstouni mohli v klidu využít svůj čas v besedách. Zde jsme mohli my jako odborníci díky opakovaným kontaktům s dětmi konstatovat vývojové pokroky, které pěstouni u dětí často v každodenním kontaktu nevidí tak ostře. Zážitkem nakonec byla pro děti návštěva canisterapeutických psů, tentokrát malých šeltií ze sdružení Rodinná pohoda ve Slavkově.Seminář se uskutečnil díky finanční dotaci MPSV ČR v oblasti podpory rodiny a v rámci projektu „Systematická podpora ve výchově dětí a dospívajících v náhradní rodinné péči“.