Rubriky
Nezařazené

3. seminář NRP

Již potřetí se v naší poradně sešli rodiče a děti z náhradních rodin z celého Vyškovska. Většina pěstounů ve svých rodinách vychovává více dětí ať už přijatých či vlastních a na minulém semináři NRP vyslovili přání zabývat se tématem vztahů mezi dětmi v rodině. A tak tématem setkání, které se konalo v pátek 9. října 2009, byly právě Sourozenecké vztahy. Společně s pěstouny jsme se blíže podívali na to, co může přinášet do života rodiny například pozice dítěte v sourozenecké řadě (prvorození, druhorození, benjamínci, popř. jedináčci) nebo pořadí, v jakém děti do rodiny přicházely. Zamýšleli jsme se nad možným vlivem pohlaví a věku sourozenců, temperamentu nebo vývojových zvláštností dětí. Mluvili jsme o tom, jak se tyto vlivy projevují v různých situacích, které pěstouni s dětmi prožívají. Mnozí rodiče v závěru setkání ocenili možnost diskutovat o konkrétních výchovných postupech, které uplatňují, a slyšet nejen náměty přítomných psychologů, ale zejména zkušenosti a názory ostatních účastníků semináře. Podle dětí, které se semináře zúčastnily v hojném počtu, byl zlatým hřebem celého dne odpolední program s canisterapeutickými psy ze Sdružení Piafa Vyškov.Seminář proběhl v rámci projektu „Systematická podpora ve výchově dětí a dospívajících v náhradní rodinné péči“ za podpory MPSV ČR díky finanční dotaci z odboru Rodina.