Rubriky
Nezařazené

21. seminář na téma „Poruchy chování, ADHD u dětí“

Dne 6. března 2020 proběhl v poradně pro rodinu další jednodenní seminář, který je součástí systému vzdělávání pěstounů v rámci dohod o výkonu  pěstounské péče. Při výběru témat se pracovníci poradny snaží vyhovět námětům pěstounů a volit témata, která je zajímají a jsou také aktuální z hlediska věku dětí, o které pečují  nebo přispívají k řešení  aktuálních  starostí spojených  s výchovou. Pro konkrétní prezentaci tématu oslovujeme odborníky pro danou oblast s žádostí o spolupráci. Našemu pozvání tentokrát vyhověl klinický psycholog PhDr. Jaroslav Skalička. Věnoval se tématu „ADHD a poruchy chování u dětí“.

Dr. Skalička se ve své praxi věnuje kromě jiných oblastí také dětem s diagnózou ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou). Řada našich pěstounů se s vnějšími projevy tohoto syndromu při výchově dětí setkává a téma tak pro ně bylo vítanou příležitostí k lepší orientaci v problematice. Pěstouni dostali výbornou možnost zažít hlubší zamyšlení  nad tematikou ADHD, získat řadu teoretických znalostí, vyzkoušet některé zážitkové techniky související s tématem, diskutovat o konkrétních potížích, které musejí se svěřenými dětmi prožívat a řešit.

Zpětné vazby, které pak pěstouni poskytli ukázaly, že jejich očekávání byla naplněna a jejich hodnocení semináře bylo plné nadšených superlativů.