Rubriky
Nezařazené

20. seminář pro pěstouny „Z deníku školního psychologa“

Dne 11. října 2019 proběhl v poradně v pořadí již dvacátý jednodenní seminář pro náhradní rodiče. Jako hlavní přednášející byl znovu, již podruhé pozván školní psycholog PhDr. Josef Mižigar. Náhradní rodiče jsou v častém kontaktu s psycholožkami poradny, často s nimi diskutují a řeší výchovné problémy různého druhu. Tentokrát byla možnost seznámit se s tím, jak k podobným problémům přistupuje psycholog pracující ve školství. Dr. Mižigar vyprávěl své zkušenosti z práce psychologa přímo ve školním prostředí. Každý z účastníků semináře měl možnost využít ochotu přednášejícího sdělit svůj postoj k různým komplikacím v zajišťování péče o děti. Zazněly různé názory, občas se na některých otázkách rodiče a psycholog shodli a dospěli k všem akceptovatelným závěrům, občas zůstala otázka otevřená. Nakonec se všichni shodli, že názory nezaujatého odborníka působí jako inspirace k tvorbě vlastního postoje. Znovu se jako velká hodnota potvrdila síla skupiny – možnost spolu diskutovat, formulovat své otázky, slyšet otázky jiných, poslechnout si různé názory, vidět relativitu v postojích. Těší nás, že taková setkání můžeme dopřát pěstounům, rodičům a všem náhradním rodičům několikrát za rok.