Rubriky
Nezařazené

17. seminář NRP

V pátek 16. 3. 2018 se v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy uskutečnil již sedmnáctý celodenní seminář pro pěstouny. Tématem semináře byla tentokrát kyberšikana a jiné nástrahy sociálních sítí, které zejména na děti, ale také často i na dospělé, mohou na internetu číhat. PhDr. Mižigar pracuje dlouhodobě jako školní psycholog ZŠ v Kroměříži, proto se otázkami bezpečného chování dětí na internetu intenzivně zabývá.

Na základě hojné účasti bylo zjevné, že téma nástrah internetu je tématem velmi aktuálním, zajímavým a pro mnoho z nás málo probádaným. Nakonec byla prakticky vyčerpaná kapacita prostor poradny.

PhDr. Mižigar nás v první části přednášky seznámil s různými podobami patologického chování na internetu jako je nejen kyberšikana, ale také kybergrooming nebo kyberstalking. Následně vždy své povídání doplnil příklady a zkušenostmi z praxe pro lepší představu a dokreslení situace. Celou přednášku PhDr. Mižigara doprovázely hojné dotazy a diskuse přítomných pěstounů, kteří byli mnohdy překvapeni, jak velkým a pro ně neznámým prostorem kybernetický prostor je. V závěru semináře v průběhu hodnocení a reflexe celého dne se rozpoutala intenzivní diskuse všech zúčastněných, ve které se pěstouni shodli, že alespoň částečná informovanost o kybernetickém světě a sociálních sítích je pro pečující osoby nezbytná – ať již jde o rodiče, prarodiče či pěstouny.

Celý seminář se jako obvykle nesl v duchu přátelské atmosféry, velkého zájmu o téma setkání a příjemného a uvolněného způsobu přednášky PhDr. Mižigara. Budeme se na vás těšit opět v říjnu, kdy proběhne další celodenní seminář pro pěstouny!