Rubriky
Nezařazené

15. seminář NRP

Celodenní seminář pro pěstouny V pátek dne 26.2.2016 proběhl v prostorách Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy ve Vyškově tradiční celodenní seminář pro pěstounské rodiny tentokráte tematicky zaměřen na drogové závislosti, prevenci a související témata spojená s užíváním návykových látek. První část semináře byla pod vedením Dr. Jiřího Valnohy, jež mimo jiné dlouhodobě působil v organizaci Podané ruce, která se angažuje ve dvou stěžejních oblastech a to v oblasti závislostí a v oblasti práce s dětmi a mládeží. Jeho přednáška s názvem: Užívání drog mezi mládeží vzbudila mezi pěstouny zájem a rozproudila živou diskuzi. Účastníci semináře hodnotili přednášku velmi pozitivně zvláště z hlediska přínosu nových poznatků. Navazující program se opět přidržel drogové tématiky. Pracovníci poradny spolu s pěstouny shlédli krátký dokument, ve kterém se prolínaly autentické příběhy dvou mladých hochů, jež v určité etapě svého života podlehli drogové závislosti a nyní abstinují. Na to samozřejmě následovala diskuze s psychology k jednotlivým postřehům a dojmům z promítnutého dokumentu a také k názorům a životním postojům pěstounů ohledně tématu užívání návykových látek. Celý seminář probíhal v duchu přátelské a uvolněné atmosféry, která vydržela až do konce. I proto se již těšíme na další setkání, které je plánované na pátek 21.10. 2016.