Rubriky
Nezařazené

14. seminář NRP

V pátek 20. února 2015 měly pěstounské rodiny z širokého okolí možnost zúčastnit se již 14. semináře náhradní rodinné péče. Seminář byl zaměřen na téma řeči, komunikace a dorozumívání, proto hned v první části proběhla přednáška vyškovské klinické logopedky Mgr. Andrey Cigánkové, z které se mohli náhradní rodiče dozvědět něco více o vývoji a poruchách řeči u dětí. Téma komunikace bylo probíráno také během následující besedy, kde účastníci semináře mohli diskutovat s psycholožkami poradny. Beseda byla tentokrát zaměřena spíše prakticky – psycholožky poradny využívaly pro názorné ukazky různých komunikačních stylů i moderní techniku (nahrávání na video). Do tohoto videotréninku měli možnost se zapojit i samotní pěstouni, z nich někteří tuto příležitost využili.